2012-05-20

අඹඅඹ කියන වචනෙට තේරුම් ගොඩක් තියෙනව. අහස, ජලය, භාර්යාව...මේ හැම එකක්ම ඒකෙන් අරුත් ගැන්වෙනව. ඒත් බහුතරයකට අඹ කිවුවම මතක් වෙන්නෙ අර අපි කන පලතුරු වර්ගය.

2012-05-12

වෙසක්


ටික කාලෙක ඉඳල බ්ලොග් කියවල මටත් හිතුණ බ්ලොගක් ලියන්න ගන්න. ඉතින් හා හා හරි හාවා කියල වෙසක් වලින් ම පටන් ගත්ත ඕං......