2013-07-20

ගොළු වූ පෙම


                                දේදුනු බැමින් සෙවණ වු නිල් නෙතු
සඟලේ
කැල්මෙ හි බැඳෙන මා සිත සිතිවිලි
පැටලේ
මට හිමි නොව ඔබ හෙට වෙනෙ‘කෙකු
තුරුළේ
සැනැසෙනු ඇති ද? නිරතුරු හදවත
සසැලේ


  
මිතුරෙකි මා, ඈ හට වෙනසක්
නොමැති
මා සිත පෙම් හැඟුම් ඈ සිත තුළ නො
වෙති
ඈ මට වෙසෙසි බැව් ඈ හට නොම
දැනෙති
එ නමුදු එසේ සිතුමට සිත නොම
කැමැති

  
ඈ මිතුරිය කි සැමට ම ඉත සිත
බෙදන
ඈ ඇසුරෙ හි සැමගෙ ම සිත් පහන්
වන
සැටි දකිමින් ඈ කාට ත් සතුට
දෙන
මට ද හොරෙන් මගෙ තුටු සිත පලා
යන

  
උදයෙ හි පිපෙන ඇය ගේ හසරැලි
කුසුම
නෙත රස‘ඳුන යි, එය මට ඇති සුබ
දිසුම
දෙ සවන වැකෙන ඇගෙ හිමිදිරි සුබ
පැතුම
ඇති කල කුමට මට? විහඟුන් ගී
ගැයුම

  
හිනැහෙමි, දොඩමි, තව තව ළං වෙනු
බලමි
ඈ සිත දිනන ගමන ට මං පෙත්
සොයමි
ඈ වට අදිසි පවුර ක් ඇති බව
දකිමි
පවුරෙ හි දොරටු හැරෙනා තෙක් ළඟ
හිඳිමි

  
පෙම් ලොව කිරුළ ඈ හට
පිරිනමන්නෙමි
පෙම් සිතිවිලි මලින් ඈ පුද
කරන්නෙමි
පෙම් තුනුවිල ගිලී අම සුව
විඳින්නෙමි
පෙම් සිහිනෙක වෙළී මුළු රැය
ගෙවන්නෙමි

  
ඈ දුටු විට දි ඇගෙ රූ සයුරෙ හි
ගිලෙමි
ළඟ නැති කල දි ඈ ගැන මතකෙ හි
වෙළෙමි
හැම මොහොතක ම අපමණ දුකකින්
පෙළෙමි
දුක් දෙන ඈ නිසා දුක් රසයෙ හි
ඇලෙමි

  
සුමිතුරු බසින් ඈ දෙයි මා සිත
සුවය
සිත සිතිවිල්ල ඈ මට සිත් ඇති බව
මා සිත පෙළන්නේ පෙර කර ඇත් පව
පෙම් සිත, මිතුරු සිත හඳුනනු බැරි සොව

  


2 comments:

  1. හම්මෝ පේමතෝ ජායතී ප්‍රොබ්ලම් ප්‍රොබ්ලම් .....!

    ReplyDelete
  2. එක්සෑක්ලි මචං.. :ඩී

    ReplyDelete