2016-07-01

මගෙ සිත රැඳි මියුලැසි මිහිරිය ඇය

                
හදෙහි පෙම් මල් පුබුදු
කරන්නී
ගෙ නෙමින් රොන් සුණු සුවඳ
දෙවන්නී
සි යුමැලි රත'දර ඒ
තවරන්නී
ව රස කළතා මා
රසයන්නී

  
රැ යෙහි අමොද සුව පහසට යා
වී
දි ළෙන මිණෙ'ව් රැය එකලු
කරාවි
මි හි පැණියෙන් මත් වුණු සුදු
පරෙවි
යු වළක් ලෙද පෙම් පුරමු ද?
දේවි

  
ලැ සි ගමනෙ හි හැඩ කෙලෙස
වණන්නෙම්
සි හිනි'ඟ පිපි උකුළෙ හි
නැළැවෙන්නෙම්
මි න්දද රඟහල මත සුව
විඳිනෙම්
හි ණ බැඳි මිණි රසුදැල්
හඬවන්නෙම්

  
රි සි ලෙස සිසි වුවනෙහි
සිසිලසිනි
වටක් ලෙස ම සිතෙහි නැගි එ
ගිනි
විදින් නිමවා නෙක සුව
දෙමිනි
හනෙ හි තනි සනහන්
සනහසිනි

  

4 comments:

 1. අපූරු රචනයක්,
  තුන් වරක් කියෙව්වා, එතකොට ඔබ මවන අදහස ටිකක් වැටහුනා
  ගීතයකට සුදුසු රචනාවක් වියහැකියි.

  ReplyDelete
  Replies
  1. අැගැයුමට තුති ඔබට :)

   Delete
 2. ඔය සනහස යන වචනයේ තේරුම මං ගුණදාස කපුගේ ගැයූ ඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරී ගීය මුලින් ඇසූ 1980 සිට තාම සොයනවා!

  ඔබ දන්නා හැඩයි?

  ReplyDelete
  Replies
  1. සනාව, සනා, සනහස යන්නෙන් ප්‍රේමය මයි අරුත් ගැන්වෙන්නෙ...මම ත් ඒ් වදන මුලින් ම අැසුයේ ඒ් ගීතතෙයන්ම තම යි :)
   තව ත් ගීයක් තිබෙනවා, සුදු මුතු රළ පෙළ - //අරුණැල්ලක් සේ ඔබ මිණ පායා සනහස ජනිත කළා//

   Delete